Görsel Yok

İSLAMİYETİN YAYILIŞI

Aralık 23, 2018 yavuzt 0

İslâmiyetten Önce Araplar Din ve İnanışları: İslamiyetten önce Arapların büyük çoğunluğu puta tapardı. Putlarını Kâbe’ye koyarlar, her yıl hac mevsiminde ziyaret ederlerdi. Musevilik, Hristiyanlık ve […]