Görsel Yok

TÜRKİYE CUMHURİYETİ (T.C)

Aralık 23, 2018 yavuzt 0

YENİ TÜRK DEVLETİ’NİN KURULUŞU CUMHURİYETİN İLÂNI 1-Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Yeni Türk Devleti’nin Kuruluşu Büyük Millet Meclisi, ilk iş olarak çıkarttığı 29 Nisan 1920 […]

Görsel Yok

Osmanlı İmparatorluğu

Aralık 23, 2018 yavuzt 0

Osmanlı Devletinin Kuruluşu Osmanlı Devleti Kayı beyi Osman Gazi tarafından 1299 yılında Söğüt beldesinde kurulmuş, ilerleyen yıllarda hızla büyüyerek 200 yıl içerisinde cihan devleti haline […]

Görsel Yok

Babür İmparatorluğu

Aralık 23, 2018 yavuzt 0

Babür İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu (Babürlüler) 1526 yılında Zahireddin Muhammed Babür tarafından Delhi’de kurulmuş, varlığını 1858 yılına kadar devam ettirerek İngiliz sömürgeciliği neticesinde yıkılarak bugünün Hindistan […]

Görsel Yok

ALTINORDU DEVLETİ

Aralık 23, 2018 yavuzt 0

ALTINORDU DEVLETİ (1227-1502) Çingiz (Cengiz) Han‘ın 1227’de vuku bulan ölümünden sonra oğulları ve torunları onun fütuhatını devam ettirerek büyük bir Moğol-Türk Hakanlığı kurdular. Bu fütuhatın […]

Görsel Yok

HAREZMŞAHLAR DEVLETİ

Aralık 23, 2018 yavuzt 0

Harezmşahlar Devleti (1097-1231) Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın saray hizmetinde bulunan Anuş-tegin’in oğlu Kudbeddin Muhammed, Selçuklu Sançar’a bağlı olarak, Harezmşah unvanı ile, Harezm’i idare etmiş (1097-1128), […]

Görsel Yok

Büyük Selçuklu Devleti

Aralık 22, 2018 yavuzt 0

Büyük Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent yaparak önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya […]

Görsel Yok

Karahanlılar Devleti

Aralık 22, 2018 yavuzt 0

Karahanlılar Karahanlılar, 9.yy’dan 13.yy’a kadar yaşamış, Türk Tarihinin orta asyadaki temsilcisi olmuş, İslamiyeti kabul ederek ilk Müslüman Türk Devleti olmuşlardır. Karahanlılar! Türk Devletlerinin Asya’nın içlerine yayılması […]

Görsel Yok

UYGUR KAĞANLIĞI

Aralık 22, 2018 yavuzt 0

Uygurlar Uygurlar (Uygur Devleti), Şehir hayatına geçen ilk Türk Devleti olmasının yanında tarih, sanat ve kültürel yönlerden büyük bir medeniyet kurmuş ve günümüze kadar varlıklarını […]

Görsel Yok

HAZAR KAĞANLIĞI

Aralık 21, 2018 yavuzt 0

Hazar Devleti Hazar Devleti, kafkaslarda kurulan, museviliği benimsemiş tek Türk devleti olma özelliğini taşır. Hazarlar, bugün rusya ve avrupadaki musevilerin kökenini oluşturmaktadır. Hazar Devleti, Türk […]

Görsel Yok

Avar Kağanlığı

Aralık 21, 2018 yavuzt 0

Avar İmparatorluğu Kuruluş Tarihi: 565 Yıkılış Tarihi: 835 Kurucusu: Bayan Kağan Başkenti: Segedin Dili: Avarca Devlet Başkanı: Kağan Avarlar, Orta Avrupa’da, Frank krallığı ile Bizans […]